Kjære leser, velkommen til mine nye nettsider. Denne «om oss»-beskrivelsen blir å handle mest om meg – Steinar Trygvasson – en 33 år gammel IT-gründer som driver sitt eget selskap gjennom NettResponsiv AS. Denne nettsiden er et av mine nyeste prosjekter, og følgelig vil det kanskje ta noe tid før alt er som det skal og før alt av innhold er på plass. Utover denne nettsiden har jeg også flere lignende prosjekter i andre bransjer, og du må gjerne ta kontakt dersom du vil samarbeide med meg eller har spørsmål relatert til disse nettsidene. Ser frem til å høre fra deg – med vennlig hilsen Steinar.